Kasunduan sa privacy

Nangongolekta ang website na ito ng impormasyon mula sa aming mga user sa iba't ibang mga punto sa aming website upang maproseso ang mga reserbasyon at mas mahusay na maihatid sa iyo ang may kinalaman na impormasyon.Ang website na ito ay ang tanging may-ari ng impormasyong nakolekta sa site na ito.Hindi namin ibebenta, ibabahagi, o uupahan ang impormasyong ito sa anumang mga partido sa labas, maliban sa nakabalangkas sa patakarang ito.Kasama sa impormasyong nakolekta ang pangalan, address sa pagpapadala, address sa pagsingil, mga numero ng telepono, e-mail address, at impormasyon sa pagbabayad tulad ng credit card.Ang iyong user name at password ay mananatiling kumpidensyal at hindi mo dapat ibahagi ang impormasyong ito sa sinuman.Ang pahinang ito ay bahagi ng Kasunduang ito, at sumasang-ayon ka na ang paggamit ng data tulad ng inilarawan sa Patakaran sa Privacy at Seguridad ay hindi isang naaaksyunan na paglabag sa iyong mga karapatan sa privacy o publisidad.Ang mga kasanayan sa impormasyon ng website na ito ay higit na inilalarawan sa Patakaran sa Pagkapribado at Seguridad nito.


Please enter your inquiry details such as product name, model no., quantity, etc. If possible, please contact us online, thank you.

Kumuha ng Mga Detalyadong Presyo